REGULAMIN ESCAPE THE GAME

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z pokoi gier w Escape The Game.

1.2. Podczas gry w Escape The Game uczestnicy zobowiązani są przestrzegać niniejszego regulaminu oraz zaleceń pracowników.

1.3. Osoba dokonująca rezerwacji ma obowiązek poinformować o zasadach pozostałe osoby uczestniczące w grze.

1.4. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu obsługa ma prawo wyprosić uczestnika gry, bez prawa do zwrotu poniesionych kosztów, a w przypadku celowego niszczenia mienia, obsługa ma prawo obciążyć uczestnika kosztami naprawy.

1.5. Nie jest dozwolona gra w pokojach Escape The Game pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

1.6. Każdy uczestnik zabawy przystępuję do gry na własną odpowiedzialność.

1.7. Gracze poniżej 15 roku życia powinni przystąpić do gry z przynajmniej jednym pełnoletnim opiekunem.

1.8. Gra nie jest wskazana dla osób cierpiących na epilepsję, klaustrofobię oraz cierpiących na choroby psychiczne.

1.9. Podczas gry nie wolno korzystać z telefonów komórkowych, ani innych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

2. Rezerwacja

2.1. Rezerwacji dokonać można na stronie internetowej www.escapethegame.pl lub telefonicznie pod numerami 513-016-453; 694-688-312

2.2. Zarówno podczas rezerwacji przez formularz na stronie internetowej jak i telefonicznie należy podać następujące informacje:

  • nazwa pokoju
  • data i godzina
  • imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji
  • liczba uczestników
  • język prowadzenia ( polski lub angielski)
  • numer kontaktowy
  • adres e-mail
  • informacje dodatkowe (wystawienie faktury)

2.3. Po dokonaniu rezerwacji przez formularz na stronie internetowej na maila podanego przez użytkownika zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który należy kliknąć w celu potwierdzenia rezerwacji.

2.4. Rezerwacje dokonywane na 2 godziny przed planowanym startem prosimy zgłaszać telefonicznie.

2.5. Istnieje możliwość zarezerwowania pokoju poza godzinami podanymi w formularzu rezerwacji – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny.

2.6. Odwołania rezerwacji można dokonać telefonicznie.

3. Zasady gry

3.1. W grze może brać udział od 2 do 6 osób.

3.2. Czas gry to 60 minut.

3.3. Uczestnicy gry powinni pojawić się w siedzibie Escape The Game 10 minut przed planowanym rozpoczęciem gry.

4. Płatność

4.1. Płatności w Escape The Game dokonać można wyłącznie gotówką w PLN lub Voucherem Prezentowym.

4.2. Koszt gry to 199PLN (50 EUR) za grę Klątwa Tutenchamona lub 179PLN (45 EUR) za grę Rozbitkowie w dżungli

4.3. Płatności należy dokonać przed rozpoczęciem gry.

5. Vouchery

5.1. Voucher prezentowy uprawnia do jednej gry w wybranym pokoju w Escape The Game.

5.2. Voucher można zakupić w siedzibie Escape The Game.

5.3. Koszt Vouchera to 199PLN

5.4. Przy wyborze tańszej gry zwracana jest różnica w cenie.

5.5. Voucher jest ważny przez trzy miesiące od daty zakupu.