Gry komputerowe a samodzielność

Każdy rodzic pragnie, by jego dziecko osiągnęło w życiu sukces i było w pełni samodzielne. Szkoła uczy samodzielności w małoznaczących dziedzinach ludzkiego życia. Innym miejscem nauki samowystarczalności jest dom. W rodzinnych murach domu dziecko może nauczyć się wielu nowych umiejętności, poprzez gry komputerowe. Dostępne na rynku rodzaje gier, w pełni dają możliwość uczenia się i poradzenia sobie w nowych, nieznanych młodemu człowiekowi sytuacjach. To prawda, że podczas gry komputerowej grający nie ponosi żadnych konsekwencji dokonania złego wybory czy złej decyzji, które miałyby odzwierciedlenie w rzeczywistości. Ta cecha przyczynia się do negatywnych opinii gier komputerowych. Nie ma w tym jakiegoś ważnego pod względem psychologicznym znaczenia, ponieważ takie złe podejmowanie decyzji, wynikające z samodzielności dokonywanego wyboru, może tylko uodpornić młodego człowieka do akceptacji porażek, z którymi w życiu dorosłym będzie obcował nierzadko. Samodzielność człowieka jest jednym z wyznaczników dorosłości, tym samym możliwość umiejętnego kształtowania tej cechy osobowości przez gry komputerowe, powinna być w pełni akceptowana i doceniana przez społeczeństwo. Należy zatem z pełna rozwagą dokonać wyboru zakupu gierki dla pociechy i pozwolić małemu dziecku osiągać samodzielność, niezbędną w przyszłości.

You can leave a response, or trackback from your own site.